Erilaisuuden ymmärtäminen: hyödynnä jokaisen luontaiset taipumukset työyhteisösi hyväksi

Maapallolla on noin seitsemän miljardia ihmistä, joista jokainen on erilainen. Olemme erilaisia monellakin tapaa, mutta työyhteisön kannalta merkittävimmät erot näkyvät kyvyissämme, taidoissamme ja luontaisissa taipumuksissamme. 

Arvomme ja mieltymyksemme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Kun työyhteisössä tarkastellaan ihmisten luontaisia taipumuksia, on hyvä pysähtyä pohtimaan, ymmärrämmekö niitä aidosti ja osaammeko hyödyntää erilaisuutta työelämässä parhaalla mahdollisella tavalla.

Jo näistä tiiviin blogin kolmesta avainnostosta saat varmasti ajatuksia tämän pohdinnan tueksi.

Me-hengen luominen

Kun pohdit hetken omia ja työyhteisösi jäsenten luontaisia taipumuksia, saatat huomata nopeasti, että erilaiset ihmiset voivat toimia ja viestiä täysin eri tavalla kuin itse tekisit. Tämän ymmärtäminen auttaa kohtaamaan toiset heille kohdistetulla tavalla. Parhaimmillaan tämän pienen, mutta tärkeän oivalluksen jälkeen erilaisuutenne hyödyttää koko työyhteisöä. Siitä tulee kaikkien yhteinen voimavara.

Me-henki syntyy sujuvasta vuorovaikutuksesta ja kuuluisasta yhteen hiileen puhaltamisen. Työyhteisön ja sen yksilöiden luontaisten taipumusten ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen ovat kriittisen tärkeitä me-hengen luomisessa ja ylläpidossa.


Tuntemusten sanoittaminen

Luontaisten taipumusten ymmärtäminen helpottaa viestintää siitä yksinkertaisesta syystä, että niiden avulla osaamme paremmin sanoittaa tuntemuksiamme toisille. Näin myös konfliktitilanteet automaattisesti vähenevät. Tällaisessa maaperässä organisaation jäsenet tiimiytyvät helpommin ja konfliktien sijaan ratkaisukeskeinen viestintä- ja toimintamalli nostaa päätään. Parhaimmassa tapauksessa hyvinkin erilaiset tiimin jäsenet alkavat aidosti jopa viihtyä yhdessä, eivät ainoastaan opi sietämään toisiaan. 

Yhteiseen tavoitteeseen tähtäävä, toisilleen tuntemuksia sanoittava tiimi toimii tehokkaasti ja tuottavasti, sen me kaikki olemme varmasti saaneet omakohtaisesti todeta. 

Osaamisen johtaminen

Luontaisten taipumusten ymmärtäminen antaa vipuvartta myös osaamisen johtamiseen. Esihenkilöiden kannattaakin ottaa perinteisen kehityskeskustelun lisäksi luontaisten taipumusten tarkastelu osaksi henkilöstön kehitys- ja kehittämisohjelmaa. 

Kun esihenkilö ymmärtää paremmin työntekijän ominaista ajattelutyyliä ja luonnetta, on helpompi myös selvittää millaiset asiat häntä työssään niin sanotusti draivaavat. Vähintään yhtä tärkeää on ymmärtää työntekijän haaste- ja stressitekijöitä. Työntekijän luontaisia taipumuksia tarkastelemalla esihenkilö pystyy huomioimaan kokonaisvaltaisesti osatekijöitä, jotka auttavat työntekijää menestymään tehtävässään ja viihtymään työssään. 

 

Loppukaneettina voisi lyhyesti todeta, että yrityksen menestyksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ja hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja heidän luontaisia taipumuksiaan. Olemme ekstroverttejä, introverttejä, suurpiirteisiä, tarkkoja, puheliaita ja hiljaisia. Kaikkia meitä kuitenkin tarvitaan. Työyhteisö on parhaimmillaan kuin lapsuuden unelmien irtokarkkipussi – sekalainen miksaus erimakuisia ja -näköisiä karkkeja. Mitä enemmän erilaisuutta, sen parempi. 

Rami Räty

Kirjoittaja on luontaisilta taipumuksiltaan intohimoinen henkilöstön kehittäjä ja rekrytoija (Henkilöstöpalvelut Rami Räty Oy) sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET -lisenssivalmentaja.

Posted in