Mihin vuokratyötä tarvitaan?

Toisille vuokratyö on kirosana ja toisille pelastus. Viisitoista vuotta henkilöstöpalvelualalla töitä paiskineena olen nähnyt vuokratyön monet kasvot. Suurimman osan urastani olen työskennellyt isoissa alan yrityksissä ja olen ollut mukana todistamassa alan hurjaa kasvua.

Milloin vuokratyötä sitten tarvitaan ja miksi se on toisinaan oikea valinta?

Vuokratyön käyttöön voi olla yrityksen näkökulmasta montakin hyvää syytä. Lomat tai muut sijaisuudet, tuotannon yllättävät kasvupiikit sekä eri sesongit saattavat aiheuttaa henkilöresurssien lisätarvetta. Tuossa nyt jokunen esimerkki.

Varsinkin yksityisyrittäjien ja mikroyritysten näkökulmasta henkilöstön tilapäinen vuokraus madaltaa roimasti kynnystä kasvattaa henkilöstön määrää. Erityisesti pienyrittäjältä saattaa puuttua sekä aikaa eikä osaamista rekrytointien tekemiseen. On huolehdittava vakuutuksista, ilmoittautuduttava työnantajaksi, hoidettava palkanlaskenta ja vaikka mitä muuta. Tiedossa on paljon paperityötä ja samalla pitäisi keskittyä omaan liiketoimintaan.

Sanoisin, että osaamisen puute on suurin syy ulkopuolisen avun tarpeeseen yrityksen henkilöstöasioissa. Jos tätä apua henkilöstöpalveluyrityksiltä ei olisi saatavilla, jäisi liiketoiminnan kasvattaminen monella yrittäjällä tekemättä ja sitä kautta uusia työpaikkoja ei syntyisi. Kun yksityisyrittäjä tai mikroyritys saavat ulkopuolisen ammattilaisen apua, on jatkossa huomattavasti helpompi tehdä henkilöstöön ja rekrytointiin liittyviä päätöksiä ja kehittää toimintamalleja.

Isommissa yrityksissä tyypillinen tilanne on esimerkiksi vuosittainen sesonki, johon tarvitaan lyhyeksi aikaa kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä. Tällöin vuokratyön käyttö on usein tarpeellista, sillä se säästää yrityksen omia resursseja huomattavasti. Julkisesti kaikki alan yritykset peräänkuuluttavat eettisiä arvoja, yhteiskuntavastuuta ja lupaavat toimia alan yleisiä ehtoja, työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia noudattaen. Näinei kuitenkaan aina ole. Alalla tapahtuu paljon väärinkäytöksiä ja työehtosopimuksia ”tulkitaan” väärin, joskus jopa ihan tietoisesti.

Kirjavat käytännöt toimialan riesana

Olen huomannut, että toimintamalleja vuokratyön suhteen on yhtä monta kuin alan yrityksiäkin. Tämä näkyy usein erityisesti alan franchise-yritysten toiminnassa. Emoyhtiö luo yrittäjilleen yhteiset säännöt ja prosessit, joita tulee noudattaa, mutta toteutus onkin paikallisesti jotain aivan muuta. Sairausajan palkkoja jätetään maksamatta vedoten yrityksen omiin sääntöihin. Pahimmillaan keikkatyöntekijöitä painostetaan ja työnhakijoita kalastellaan töihin lupaamalla vakituista työtä, vaikka asiakas ei olisi lainkaan tälläisestä puhunut. Kun sitten työsuhde päättyy, työnantaja vetoaa asiakkaan tilauksen lopettamiseen, ja työntekijä jää ihmettelemään mitä tapahtui ja miksi.

Tämän takia meidän alan toimijoiden vastuulla on selvittää asiakkaaltamme keikkatyön tai määräaikaisuuden oikeat perusteet – tai onko niitä ylipäätään olemassa? Haluan painottaa, että edellä mainitut esimerkit ovat ääritapauksia eivätkä kaikki alan toimijat tietenkään niin toimi. Vuokratyö kuitenkin puhututtaa aina ja väärintoimijat luovat huonoa mainetta koko toimialaa kohtaan. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää nostaa esille myös vuokratyön hyviä puolia. Meidän ammattitoimijoiden, jotka teemme työtämme lain ja eettisten arvojen mukaisesti on huomioitava toimintamme läpinäkyvyys kaikessa tekemisessämme. Kun yrityksessä on todellinen ja oikea rekrytointitarve olemassa, lähdetään siihen etsimään sopivaa palveluntarjoajaa. Tähän kannattaa käyttää aikaa, eikä tehdä hätiköityjä paniikkiratkaisuja,
”that will bite you in the ass”, niin kuin sanotaan… Palveluntarjoajia on ääretön määrä ja siksi seuraavat asiat kannattaa ottaa valinnassa huomioon:

1. Minkälaisia työsopimuksia palveluntarjoaja tekee työntekijöilleen?

2. Minkälainen työterveyshuolto työntekijöille on järjestetty?

3. Onko palveluntarjoajan toiminta läpinäkyvää?

4. Noudattaako palveluntarjoaja vähintäänkin alan yleisiä ehtoja?

5. Miten työhyvinvointi ja muut henkilöstöön liittyvät asiat on hoidettu?

6. Jakaako palveluntarjoaja samoja eettisiä ja yhteiskunnallisia arvoja kun teidän yrityksenne?

Tässä vain muutama esimerkki. Näiden kysymysten jälkeen voit pyytää eri palveluntarjoajilta tarjouksia, tarkastella hinnoittelua ja muita sopimusehtoja.

Kun sopiva palveluntarjoaja löytyy…

Yhteistyösopimukseen kannattaa merkitä yksityiskohtaisesti ja tarkasti mahdollisimman moni asia, jotta yhteistyön alettua ei jää epäselvyyksiä siitä kuka vastaa ja huolehtii mistäkin. Sitten kysytään se monia ihmisiä askarruttava kysymys, josta myös somessa näkee eniten kritiikkiä. Miksi ja milloin vuokratyö on työntekijälle kannattavaa ja järkevää?

Tähän minulla on helppo vastaus. Vuokratyön kautta moni työntekijä saa jalkansa oven väliin myös sellaisiin yrityksiin, joihin ei muuten välttämättä pääsisi. Henkilöstöpalvelualan yrityksen palkkalistoilla oleva työntekijä ei saa vain yhtä mahdollisuutta, vaan vähintäänkin niin monta kuin kyseisellä yrityksellä on asiakkaita. Tämän monet unohtavat.

Jos työntekijällä on vaikka määräajaksi sovittu työrupeama henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta asiakkaalla A ja se päättyy sovitun mukaisesti, on työntekijällä usein todellinen mahdollisuus työllistyä heti uudelleen jollekin toiselle asiakkaalle. Joskus myös määräaikaisuuden aikana asiakkaan tilanne saattaa muuttua niin, että henkilö voidaankin palkata vakinaiseen työsuhteeseen määräaikaisuuden jälkeen.

Paljon kuulee puhuttavan siitä, että kun asiakkaan tilaus päättyy, niin työntekijänkin työsuhde päättyy. Tämä on tietenkin väärin, laitonta ja äärimmäisen epäeettistä. Tätä kuitenkin tapahtuu. Meitä henkilöstöpalvelualan yrityksiä koskevat samat työlainsäädännön- ja työehtosopimusten pykälät kuin muitakin yrityksiä. Tässä ei ole poikkeuksia!

Entä sitten keikkatyöntekijät eli ns. tuntityöntekijät? Heitäkin tarvitaan ja tähänkin tarpeeseen löytyy juuri se oma joukkonsa työntekijöitä. Moni ajattelee, että keikkalainen tekee keikkatyötä pelkästään pakon sanelemana.

Tämä ei pidä paikkaansa. Ainakaan minä en ole koskaan pakottanut ketään tekemään yhtään mitään työtä. Kyllä Suomessa saa ihan itse valita tekeekö töitä ja millaisia töitä. Suurin osa keikkalaisista tekee keikkatyötä lisätyönä, eli työskentelee opintojen ohessa, kerää rahaa lomamatkaa tai muuta hankintaa varten tai ihan siitä syystä, että haluaa päästä itse valitsemaan milloin ja missä työskentelee.

Toki on myös niitä työntekijöitä, jotka etsivät sitä omaa unelmaduuniaan, mutta ennen kuin se löytyy, on helppo tehdä keikkatyötä siinä samalla. Keikkatyön avulla pääsee tutustumaan monenlaisiin työnantajiin lyhyenkin ajan sisällä. Itse olen työllistänyt satoja ihmisiä tämän 15 vuoden aikana ja tätä kautta ovat kymmenet keikkalaiset löytäneet vakituisen työpaikan.

Yhteenvetona sanoisin, että vuokratyötä tarvitaan. Tällä hetkellä vallitsevan tilanteen takia moni yritys on joutunut laittamaan rekrytointinsa jäihin, mutta lisäresurssien tarve on silti olemassa, jotta tuotanto saadaan taattua ja päästään taas uuteen nousuun. Kun tilanne taas normalisoituu ja saamme talouden kasvuun, rekrytoinnitkin saadaan toteutettua ja tätä kautta luotua lisää työpaikkoja.

Meidän kaikkien pitää olla tarkkoja siitä, kenen kanssa lähdemme yhteistyötä rakentamaan.

Rami Räty